Om JOURNEY fest

JOURNEY fest er et pulserende soundtrack til København.

En musikfest, der i tråd med byens kreative sjæl, tør at præsentere en bred vifte af artister i bevægelse: på vej frem eller videre mod nye højder.

Sammen med byens kreative aktører og ildsjæle vil vi fremhæve og bidrage til de musikalske udtryk, fællesskaber og initiativer, som København som musikalsk hovedstad har til overflod.

Følg med på facebook og instagram.

About

JOURNEY fest is the pulsating soundtrack for Copenhagen.

A celebratory music event that, just like the creative souls of the city, dares to introduce artists on the move: on the way up or onwards to new heights.

Together with enthusiast and fiery souls of Copenhagen, JOURNEY fest wants to highlight and contribute to its musical outputs, the communities and initiatives that Copenhagen has to offer in abundance.

Join us on facebook and instagram.